Opdrachtgevers

Praktijkmanagement

De huisartsenposten van Onze Huisartsen staan voor diverse uitdagingen. De demografische ontwikkeling van de patiëntenpopulatie en de veranderende zorgvraag, hebben geleid tot andere strategische keuzes. Freek Peters is momenteel tijdelijk operationeel manager vanwege zijn ervaring met het samenvoegen van de SEH en huisartsenpost, zal hij ook betrokken zijn bij de projectmatige aspecten hiervan.

Zorggroep Hoekschewaard heeft KiesFocuz gevraagd een behoefteverkenning naar Praktijkmanagement op coöperatieniveau en praktijkniveau. Tijdens deze opdracht is de focus gelegd op de vragen hoe de Zorggroep de huisartsen optimaal kan ondersteunen door middel van praktijkmanagement en hoe KiesFocuz bij kan dragen aan de beste oplossing en kwaliteit.   

Voor Huisartscoöperatie Soest heeft KiesFocuz een behoefteverkenning gedaan naar praktijkmanagement. Na deze verkenning is er besloten vanuit de coöperatie te investeren in het Zorgplein. Hiervoor is KiesFocuz gevraagd de projectleiding hiervan in handen te nemen. 

Kiesfocuz is gevraagd een inventarisatie te maken en advies uit te brengen, om goede kwaliteit en professionaliteit van zorg op korte termijn te kunnen realiseren. KiesFocuz is met deze organisatie aan het werk om de zelfstandigheid te verstevigen. Daarbij hebben wij de leiding over het WMO-team en zijn we projectleider van verschillende ingrijpende projecten zoals een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier.

KiesFocuz heeft Pantea tijdelijke ondersteuning geboden op het gebied van verantwoording, contractmanagement, declaratie, receptiewerk en het aanvragen van overeenkomsten voor bijzondere doelgroepen (vluchtelingen en illegalen).
De opdracht voor KiesFocuz was tweeledig. Enerzijds diende de alledaagse werkzaamheden te worden gecontinueerd. Anderzijds diende de nieuwe contracteringsperiode bij verzekeraars zich aan en heeft KiesFocuz Pantea ondersteund bij het binnenhalen van deze contracten.

KiesFocuz ontzorgt Zorggroep Hoekschewaard met de werving en selectie van de nieuwe manager voor de zorggroep.  

Eerstelijnsverblijf

KiesFocuz heeft voor Zorggroep Elde onderzoek gedaan naar de lokale behoefte aan eerstelijnsverblijf (ELV) en de wensen van verwijzers. Die verkenning is vertaald in een businesscase waarin de waarde propositie van Zorggroep Elde verduidelijkt werd. 
Op dit moment heeft KiesFocuz de projectleiding  op zich genomen van de eerste fase van dit project.

IZER wilde het eerstelijnsverblijf optimaliseren voor de aangesloten huisartsen. KiesFocuz heeft een ‘out-of-the-box’ advies voor IZER geschreven om het versnipperde aanbod te vereenvoudigen voor de aangesloten huisartsen populatie. 

Administratie & Declaratie

Voor Kwadraad heeft KiesFocuz ondersteuning geboden in de aanbesteding voor welzijn. De adviseur van KiesFocuz heeft deelgenomen aan de overleggen met de schrijfteams en ondersteuning geboden om de stukken kwalitatief naar een hoger/uitmuntend niveau tillen. Tevens heeft KiesFocuz advies gegeven over het schrijf- en samenwerkingsproces. 

SHoKo heeft KiesFocuz gevraagd het interim-management uit te voeren voor de aansturing van de huisartsenposten van SHoKo. Het gaat dan om het waarnemen van alle relevante taken die vanuit continuïteitsoogpunt noodzakelijk zijn vanwege het vertrek van de directeur. De interim-manager zal daarbij ook kijken naar het bereiken van eventuele optimalisaties vanuit kosten- en kwaliteitsoogpunt.  

KiesFocuz ondersteunt sinds mei 2017 met veel plezier in de administratieve processen die deze zorg met zich mee brengt. KiesFocuz draagt o.a. zorg voor dat de afgesloten zorgtrajecten (BGGZ traject of DBC) van cliënten tijdig worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Vanzelfsprekend hoort hierbij ook het verwerken van retourinformatie en indien nodig het bellen met verzekeraars. Voor de jeugd geldt dat er per kwartaal de facturatie en verantwoording indien bij de Gemeenten. 

Voor Buro Leerlingenhulp heeft KiesFocuz advies uitgebracht voor de aanbesteding bij een viertal gemeenten. Daarbij wordt beoordeeld hoe en of het mogelijk is om als BuroLeerlingenhulp tussentijds aan te besteden voor de basis ggz en dyslexie. Tevens werd er gekeken of er als zodanig een acceptatieplicht is binnen die gemeenten.

KiesFocuz heeft Pantea tijdelijke ondersteuning geboden op het gebied van verantwoording, contractmanagement, declaratie, receptiewerk en het aanvragen van overeenkomsten voor bijzondere doelgroepen (vluchtelingen en illegalen).
De opdracht voor KiesFocuz was tweeledig. Enerzijds diende de alledaagse werkzaamheden te worden gecontinueerd. Anderzijds diende de nieuwe contracteringsperiode bij verzekeraars zich aan en heeft KiesFocuz Pantea ondersteund bij het binnenhalen van deze contracten.