KiesFocuz

Onze droom

Zorg is kwetsbaar, dankbaar en waardevol. We zorgen massaal voor anderen. Formeel en informeel. De interactie tussen degene die zorg behoeft en degene die daarin voorziet is uniek. Het beïnvloedt iemands ervaren kwaliteit van leven. Aandacht, respect, luisteren en empathie staan hierbij voorop.

Door de jaren heen is ons zorgstelsel verstrikt geraakt in een web van systemen. Waar deze systemen ons eerst hielpen, leiden ze ons nu voortdurend af. We praten over het systeem. Over protocollen, het actualiseren van documenten, tijd schrijven en inspectietrajecten. We maken zelfs vreugdedansjes als we certificerings- en inspectietrajecten succesvol hebben afgerond. Want dan is de ‘kwaliteit’ weer goed.

Wat zou het mooi zijn als we het gros van onze tijd weer bezig zijn met onze zorgvragers. Geen afdelingen met allerlei agenda’s behalve de agenda van de cliënt. Als we alles radicaal ten dienste stellen van de (zorg) behoefte van onze doelgroep. Dat we allemaal nauw betrokken zijn bij de werkvloer en zichtbaar zijn.

Dit gaat verder dan termen als cliëntgerichte zorg, een persoonsgerichte benadering of de patiënt centraal stellen. Het vraagt aan alle medewerkers om zich intrinsiek te verbinden aan de essentie. Het ‘hart’ voor de zorg overheerst. Medewerkers kunnen hun passies en talenten optimaal aanspreken. Ik hoop dat er meer pioniers zijn die deze intrinsieke verbinding met de essentie aan willen gaan.

Onze beïnvloeding

Wij dagen zorgprofessionals, directeuren en bestuurders uit om bij zichzelf na te gaan of ze zich voldoende focussen op de essentie. Wij dagen ze uit om hun zorgvrager radicaal op 1 te zetten en de passies en talenten van de mensen binnen de organisaties optimaal te benutten.

Hoe wij bijdragen aan de essentie

Wij helpen gecommitteerde professionals en bestuurders om hun organisatie te herontwerpen. Door onze expertisegebieden ‘functioneel herontwerp’, ‘eerstelijnsverblijf’, ‘praktijkmanagement’ en administratieve dienstverlening ontzorgen we professionals en organisaties. Hierdoor neemt het welzijn van uw cliënten en het werkplezier van professionals toe.

We zijn actief als interim-leiders en adviseurs in de zorg. We geloven niet in generalisme, maar in expertise. Met gegronde kennis bieden we pragmatische oplossingen.

Onze droom hebben wij in onderstaande video vastgelegd