KiesFocuz

Focus op uw Eerstelijnsverblijf

Smeerolie in de keten. Zo werd het eerstelijnsverblijf onlangs beschreven. Het kent inmiddels diverse verschijningsvormen en namen. De waarde wordt steeds meer herkend door organisaties. Het unieke zorgkarakter komt ook steeds beter in beeld.

De adviseurs van KiesFocuz ont-zorgen organisaties en verwijzers op het gebied van het eerstelijnsverblijf. Dit zijn zowel intramurale zorggroepen, huisartsenpraktijken als huisartsengroepen. Vaak komen we tot een maatwerk oplossing en gebruiken we onze ervaring en expertise om hier invulling aan te geven.

Bij ont-zorgen kunt u denken aan:

  • Scheiding van kosten, baten en stuurinformatie van intramurale en eerstelijnsverblijfzorg.
  • Innovatie businesscase met lumpsumfinanciering voor de gehele netwerkaanpak
  • Volledige exploitatie en nieuwbouw Eerstelijnsverblijfsafdeling
  • Advisering voor Huisartsengroep hoe om te gaan met het diffuse aanbod van eerstelijnsverblijf in de regio.

Wij verkennen graag waar voor u de figuurlijke pijn zit. Altijd met oog voor uw cliënt of patiënt en het unieke karakter van het Eerstelijnsverblijf.