KiesFocuz

Focus op uw cliënt door Functioneel Herontwerp

Uw cliënt op 1 zetten in een regelrijke omgeving een utopie? Wij denken van niet. Daar is echter wel een ander denkkader voor nodig. We hopen uit de systeemwereld te treden, zoals Wouter Hart hem onder andere beschreef, en de leefwereld in de stappen. Door de behoeften van uw cliënt radicaal op 1 te zetten, hopen we een allesomvattend verandering te realiseren.

We geloven in allesomvattende verandermethodes. Organisaties bestaan uit radartjes waarbij het haast niet mogelijk is om het ene te veranderen zonder al het andere hierbij uit evenwicht te brengen. Het radicale in onze veranderaanpak zit hem dan ook in de gedachte dat je dat allemaal in ogenschouw neemt en verandert wanneer dit nodig wordt geacht. Doet u dit niet, dan wordt u telkens teruggetrokken naar het ‘oude’ terwijl uw cliënt maar niet op 1 komt. Lees hier verder voor onze droom als het gaat om functioneel herontwerp.

Onze ont-zorgspecialisten ondersteunen professionals en zorgorganisaties om cliënten of patiënten radicaal op 1 te zetten. Dit kan op team, regio- of organisatieniveau. We starten met een behoefteverkenning onder uw clientenpopulatie. We analyseren vervolgens in welke mate eenieder in uw organisatie deze behoefte helpt te vervullen. Deze analyse helpt u om keuzes te maken voor de herinrichting van uw organisaties.

We zoeken organisaties, bestuurders en managers die deze ambitie ook hebben en samen met ons deze uitdaging aan willen gaan. Neem gerust vrijblijvend contact op.