KiesFocuz

Wie zijn wij

Wij zijn een interim-management en adviesbureau in de gezondheidszorg. Hoewel we interim breed inzetbaar zijn, organiseren we ons rondom focusgebieden. Hierdoor bieden we u als opdrachtgever de expertise die u verdient.

Onze overtuiging

Focus zorgt voor expertise. Wij geloven dat de focus op talent, passie en cliënt doorslaggevend is voor het verder professionaliseren van zorgorganisaties. Het ont-zorgen van professionals en organisaties staat voorop.

Onze markten

Wij maken geen onderscheid naar specifieke zorgmarkten. Op dit moment zijn we actief bij psychologenpraktijken, zorggroepen (mono- en multidisciplinair), VVT en VG-aanbieders.

Onze focusgebieden

Functioneel herontwerp

Passies en talenten van professionals, cliënten en leidinggevenden worden onvoldoende benut. Het is tijd voor een radicaal andere aanpak, waarbij de behoefte van cliënten de basis vormt voor de herinrichting van uw gehele zorgorganisatie. Wij helpen u als organisatie om functioneel te herontwerpen op team -of organisatieniveau.

Eerstelijnsverblijf

Wilt u uw eerstelijnsbedden ook benutten om kwetsbare mensen een veilig onderkomen te bieden en uw onbenutte capaciteit in te zetten? Of wilt u het beddenaanbod beter inzichtelijk maken voor uw aangesloten professionals? Onze aanpak hangt af van het stadium waarin u zich als organisatie begeeft. Wij zijn er voor u in iedere fase met concrete expertise.

Praktijkmanagement

Praktijkmanagement wordt vanaf 2018 gefinancierd door de verzekeraars. De huisarts kan zich daardoor meer focussen op de patiënten. Wij geven huisartsen en coöperaties managementadvies  of ondersteunen u tijdelijk in het management van uw praktijk. Ook zoeken wij de praktijkmanager voor u voor de lange termijn. 

Administratie & declaratie

Wij kunnen zorgen voor administratieve ondersteuning, aanbestedingen, accreditatie en herinneringen daaraan. Advies en begeleiding op gebieden als scholing, relevante wetgeving, belangenbehartiging en onafhankelijke klachtenafhandeling; aan alle thema’s kunt u denken. Samengevat bieden wij u een pakket wat u ontzorgt, u voorziet van kennis en uw belangen behartigt.

Onze ontzorgspecialisten

Meer weten over interim management of onze wervingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op!